Πρόσκληση για συμμετοχή σε hackathon με αγρο-διατροφικά δεδομένα

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο CAPSELLA , του οποίου συντονιστής είναι το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, διοργανώνει το πρώτο του hackathon γύρω από αγροδιατροφικά δεδομένα και σχετικές λύσεις. Αν έχετε μια ενδιαφέρουσα ιδέα και σας ενδιαφέρει η επιχειρηματική προοπτική της, μπορείτε να συμμετάσχετε στο διαδραστικό εργαστήρι σχεδίασης τεχνικών λύσεων με την χρήση και τη διασύνδεση διαφορετικών πηγών ανοιχτών δεδομένων!

Το hackathon θα οργανωθεί στο Orange Grove, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 5-7, και θα εκτυλιχτεί σε δύο φάσεις:

  • 18 Νοεμβρίου: παρουσίαση προκλήσεων
    Κατά την διάρκεια του διαδραστικού εργαστηρίου θα παρουσιαστούν 5 συγκεκριμένες προκλήσεις από τον χώρο της αγρο-διατροφής. Για κάθε μια από τις προκλήσεις θα  σχηματιστεί μια ομάδα εργασίας στην οποία θα μπορέσετε να δουλέψετε με την καθοδήγηση ειδικών για την σύλληψη και τον σχεδιασμό τεχνικών λύσεων.
  • 2 Δεκεμβρίου: κυρίως φάση hackathon
    Αυτή η φάση συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση λύσεων για τις 5 προκλήσεις που έχουν επιλεγεί. Σε όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρέχεται υποστήριξη από τους εταίρους του  έργου για όλες τις φάσεις της ανάπτυξης της επιχειρηματικής ιδέας σας, από την τεχνική υλοποίηση μέχρι το προσχέδιο επιχειρηματικού πλάνου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, την περιγραφή των προκλήσεων και δηλώσεις συμμετοχής: http://www.capsella.eu/hackathon-1st/

 

Back to top